Algemene voorwaarden:

1. Tot één week voor aanvang van de training, cursus of workshop is Grace gerechtigd de training, cursus of workshop te annuleren, bij onvoldoende belangstelling.

2. Kosteloos annuleren voor een individuele sessie door cliënt is mogelijk tot een week voor aanvang van de afgesproken tijd en kan schriftelijk via de email of telefonisch doorgegeven worden. Daarna brengt Grace 10,00 euro van de sessiekosten in rekening bij de cliënt. Afzeggen op de dag van de afspraak kost het totale bedrag van de sessie.

3. Kosteloos annuleren voor een training, cursus of workshop door deelnemer is mogelijk tot 1 week voor aanvang van de training, cursus of workshop en kan schriftelijk via de email of telefonisch doorgegeven worden.
Bij annulering van een dag voor aanvang van een training, cursus of workshop wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.
Als een deelnemer tussentijds besluit om een training of cursus niet af te maken
wordt er geen geld gerestitueerd. In overleg met Grace kan de deelnemer een
plaatsvervanger sturen.

4. Tijdens de sessies, training, cursus of workshop worden er geen diagnoses gesteld. Grace werkt op een holistische manier waarbij op verschillende niveau’ s (fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel) verbindingen worden gemaakt om bewustzijn te activeren. Deze manier van werken is geen vervanging voor de reguliere zorg. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het wel of niet raadplegen van een arts.
Grace is niet aansprakelijk voor schade die de cliënt/deelnemer heeft geleden ten gevolge van het niet doorgaan van een sessie, training, cursus of workshop.
Grace is op generlei wijze aansprakelijk te stellen voor hetgeen de deelnemer na de sessie, training, cursus of workshop met de opgedane kennis doet.